Tecnologia, transparència i participació pública

L'App mòbil per al teu ajuntament i els teus ciutadans per gestionar tota l'actualitat pública.

Xarxes socials

Oportunitat de visibilitat i engagement amb volums d’interacció mínims i sense gobernança de dades.

Lloc web

Solució bàsica per a oferir contingut i informació d'interès públic a vegades poc accessible.

Newsletter

Canal de comunicació unidireccional amb ràtios d’obertura molt baixos i sense possibilitat de resposta.

Tens la resposta que esperes dels teus ciutadans?

Tot i els esforços dels governs locals per fer ús de les xarxes socials i altres mitjans digitals per a comunicar, la interacció dels ciutadans sovint és limitada. La manca de mecanismes efectius de participació ciutadana ha contribuït a la baixa interacció.

Ara, a més d'establir un nou canal de retroalimentació efectiu i participatiu, amb Urbban pots construir un pont sòlid entre l'ajuntament i els teus ciutadans, promovent una interacció més activa, directa i significativa.

Avantatjes

Impulsant la connexió i benestar dels teus ciutadans

Visibilitat

Continguts i esdeveniments amb visibilitat creuada entre municipis per proximitat geogràfica.

Interacció

Combinació de dades, persones i dispositius per oferir continguts amb interès personalitzat.

Participació

Mòduls que fomenten la col·laboració i permeten als ciutadans expressar les seves opinions i idees.

Accessibilitat

Mòduls que fomenten la col·laboració i permeten als ciutadans expressar les seves opinions i idees.